Kirkernes vision

Vision for Hans Tausens Kirke


Den 9. april 2005 holdt menighedsrådet og medarbejderne en "målsætningsog visionsdag", hvor der bl.a. blev talt om, hvordan menighedsrådet, præster og medarbejdere gerne vil have, at Hans Tausens Kirke skal være i fremtiden, og hvordan vi vil være kirke på Islands Brygge. I fællesskab blev vores vision formuleret:


Hans Tausens Kirke er:

  • en modig kirke med et rigt åndsliv og vilje til i kraft af traditionen at gå nye veje
  • en god formidler af det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse

 

Det gør vi ved:

 

  • at have et godt samarbejde udadtil og indadtil
  • at være en åben og imødekommende kirke
  • at være bevidste om, at vi fungerer i kraft af hinanden