MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådets forretningsorden

Medlemmerne af menighedsrådet vælges for en fireårig periode. Den nuværende menighedsrådsperiode begyndte 1. søndag i advent 2020. Antallet af medlemmer afhænger af sognets størrelse, og menighedsrådet ved Islands Brygges sogn består således af 15 valgte medlemmer. Derudover er præsterne "fødte" medlemmer af rådet. Endvidere vælger medarbejderne en repræsentant til at deltage i møderne.

Menighedsrådets arbejde er meget alsidigt. Det er menighedsrådet der - indenfor nogle givne rammer - lægger budget og i øvrigt er ansvarlig for sognets økonomi. Menighedsrådet er også ansvarligt for vedigeholdelse af bygninger og inventar, er arbejdsgiver for medarbejderne og ved præsteansættelser indstiller rådet, hvem der ønskes som præst for sognet.

Blandt andre opgaver kan nævnes, at menighedsrådet i samarbejde med præster og medarbejdere planlægger, hvilke aktiviteter der skal foregå i kirken og kirkens lokaler, tager beslutninger om udlån af lokaler samt mange andre ting

Menighedsrådet har ud over det stående udvalg, valgt at nedsætte tre udvalg; et musikudvalg, et redaktionsudvalg og et aktivitetsudvalg.