Menighedsplejen

MENIGHEDSPLEJEN

Menighedsplejen bidrager til det kirkeligt sociale arbejde, der udføres lokalt i sognet.

En vigtig opgave for Menighedsplejen ved Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad, er at yde hjælp til personer i sognet, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Dette sker først og fremmest ved uddeling af julehjælp. Endvidere er der i sognet oprettet et konfirmationslegat, som kan søges af forældre, hvis barn skal konfirmeres i Hans Tausens Kirke eller Kirken i Ørestad. Ansøgnings frist er 12. marts.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse på kirkens kontor eller hos præsterne.

Derudover bidrager Menighedsplejen til den forårsudflugt og forskellige andre aktiviteter. Menighedsplejens opgaver varetages af bestyrelsen. Støtte til Menighedsplejens arbejde kan gives ved at lægge penge i indsamlingsbøssen i kirken. 

ÅRSMØDE
En gang årligt afholdes årsmøde i Islands Brygges sogns menighedspleje. 

JULEHJÆLP

Islands Brygges Sogns Menighedspleje yder julehjælp til beboere i sognet, der har brug for lidt opmuntring og hjælp i julen. Hjælpen udbetales som et gavekort. De, der ønsker at give et bidrag til Menighedsplejens julehjælp kan lægge deres bidrag i indsamlingsbøssen i sognets kirker, aflevere det til en af kirkens præster eller på kirkekontoret.

Ønsker man at søge julehjælp, kan ansøgningsskema fås på kirkekontoret, i Hans Tausens kirke eller Kirken i Ørestad.