Lidt historie om Hans Tausens Kirke

Islands Brygges Sogn er den 20. december 1915 udskilt fra Christians sogn på Christianshavn, og Hans Tausens Kirke er bygget ad tre omgange fra 1915 til 1936.
Den 10. oktober 1915 blev kirkesalen – den nuværende menighedssal – indviet. Grundstenen for menighedshuset findes i hallen under tårnet – det er kampesten, som er fundet ved udgravning i området. Over disse kan man se et kors i røde mursten. De mursten kommer fra det oprindelige hovedskib i Sankt Nikolai Kirke i København, der var et af de steder, hvor Hans Tausen selv prædikede. Kirkesalen fungerede som kirke indtil hovedskibet var opført. Kirkeskibets grundsten, som ligger lige under prædikestolen ved nordvæggen, blev nedlagt den 27. maj 1923, og indvielsen af hovedskibet fandt sted 1. søndag i advent den 30. november 1924. Tårnet stod færdigt den 1. november 1936. I tårnet er der ophængt tre klokker i forskellig størrelse. Den lille klokke er Hans Tausens Kirkes første klokke, som tidligere var ophængt i en klokkestabel ved indgangen til menighedshuset.

Hans Tausens Kirke er opført i røde mursten, og kirkens indre er hvidmalede pudsede mursten. To arkitekter, Fredrik Appel og Kristen Gording, arbejdede sammen om byggerierne. Træskærerarbejderne på alter, prædikestol og korset over alteret i koret er udført fra 1930’erne og i de følgende år af kirkens præst pastor Fritz Lerche og dennes far, kammerherre Christian Lerche. Arbejdet foregik i kirkens fyrkælder, som ligger under alterpartiet. I 1924 blev der installeret et orgel bygget af Marcussen & søn. Et nyt orgel med 24 stemmer erstattede det gamle i 1987, også det nye er fra Marcussen & søn. Det oprindelige orgel fra 1924 er bygget om og fungerer nu i Løkken Kirke. Den store gipsfigur af Hans Tausen er udført af billedhugger Johannes Bjerg. En bronzestatue af Hans Tausen står udenfor Ribe Domkirke, bronzestatuen er støbt efter denne gipsfigur.

Islands Brygges Sogn havde omkring 1930 cirka 13.000 indbyggere, i 1994 boede der 6.273. Den 1. juli 2016 var der 15.992. Ved en ændring af sognegrænsen blev den sydlige del af bydelen Ørestad tillagt sognet, så der den 1. september 2016 var i alt 23.677 indbyggere. Islands Brygges Sogn er stadig i vækst, der bygges både i bydelen Ørestad og i bydelen Islands Brygge, og måned for måned kommer der nye beboere.

Pr. den 1. januar 2021 har Islands Brygges Sogn 34.988 indbyggere. 

’Den danske Luther’

Hans Tausen var en vigtig mand for reformationen i Danmark. Han er blevet kaldt ’den danske Luther’. Studier i teologi bragte ham mange steder hen i Europa, deriblandt til Wittenberg i Tyskland i 1523-24. På det tidspunkt var Wittenberg centrum for reformationen, og den var ikke længere til at standse. Martin Luther var kort tid forinden vendt tilbage til byen fra et sikkerhedsophold i Wartburg. Med sig havde han en splinterny udgave af Det Nye Testamente, som han havde brugt sin tid i eksil på at oversætte til tysk. En vigtig del af reformationens succes var nemlig at lade evangeliet tale direkte til mennesker på deres egne sprog og ikke kun på hokus pokus-sproget latin.

Hans Tausen blev grebet af bevægelsen, og da han vendte tilbage til Danmark, prædikede han rendyrket lutheransk tro. Danskerne fik f.eks. at høre, at menneskets frelse ligger i troen alene, ikke i alle mulige gode gerninger. Og så giftede han sig. Det var i 1527, kun to år efter Luthers opgør med det katolske krav om cølibat for præster, og ni år før Danmarks officielle reformation. Det vakte opsigt og gav opmærksomhed om hans person og budskab, og i 1529 kaldte kong Frederik 1. ham fra Viborg til København.

I hovedstaden opstod straks en protestantisk vækkelse omkring ham, og selv om forsvarerne af katolicismen forsøgte et come-back med forskellige retssager mod ham om injurier, vranglære og ulovlig brug af kirker, fortsatte Danmarks kurs mod en reformation af kirken i protestantisk retning. Reformationen i Danmark blev gennemført i 1536.

Hans Tausen døde som biskop over Ribe Stift i 1561. Som et symbol på den betydning for reformationen, hans prædikener fik, ligger han begravet i Ribe Domkirke lige ved det sted, hvor kirken dengang havde sin prædikestol.