Vielse

Du kan blive gift i Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad, hvis du selv og/eller din kommende ægtefælle bor i sognet eller har anden tilknytning til kirken, og mindst en af jer er medlem af folkekirken. Ønsker I at blive viet, kan I kontakte KIRKEKONTORET for aftale om dato og tidspunkt. Klik her for kontaktinfo. Når tiden for vielsen nærmer sig, vil I blive kontaktet af kontoret pr. mail og af den præst, der skal forestå vielsen. Inden vielsen mødes I og præsten til en samtale. Til brug for registreringen skal kontoret have navn og adresse på to vidner, der er med til vielsen. Har I et særligt ønske om, hvilken af kirkens præster, der skal forestå jeres vielse, skal I kontakte præsten direkte.

Prøvelsesattest: For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, som ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. Attesten rekvireres på www.borger.dk Dette dokumenterer, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten, som I modtager fra borgerservice i kommunen, skal afleveres på kirkekontoret, Kigkurren 8C, 2.th., 2300 København S.

Ønsker I at blive borgerligt viet, skal I kontakte rådhuset i jeres bopælskommune. Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet ved en kirkelig handling. Et kirkebryllup behøver iøvrigt ikke inkludere brudekjole, stor fest osv. Man kan blive viet i kirken i almindeligt tøj, og man kan blive viet med få gæster eller kun kirkens personale som vidne.

Navneændring på bryllupsdagen: Man kan søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen for at opnå navnefællesskab. Det nye navn kommer til at fremgå af vielsesattesten. Ansøgning på www.borger.dk (Find FAMILIE OG BØRN i menuen til venstre og derfra NAVNE OG NAVNEÆNDRING og så NAVNEÆNDRING PÅ BRYLLUPSDAGEN).

Opnåes der navnefællesskab ved navneændringen på bryllupsdagen betales ikke gebyr. Gebyrfri navneændring kan anmeldes før, med virkning fra vielsesdagen og indtil 3 mdr. efter vielsesdagen.
Læs mere om navneændring.