Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i menighedssalen, Halfdansgade 6, eller i Kirken i Ørestads menighedslokaler, Robert Jacobsens Vej 66.

Møderne er fra kl. 19.00 til ca. 21.30 - se sted i dagsordenen.

Dagsorden kan ses på kirkekontoret en uge inden mødet og kommer også her på hjemmesiden.  Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets møder.

Dagsorden til det kommende møde kan ses her når den er klar.

Bilag vil kunne ses på kirkekontoret i åbningstiden.

Mødedatoer i 2024 (KiØ = Kirken i Ørestad, HTK = Hans Tausens Kirke)

Onsdag den 10. januar. HTK
Torsdag den 8. februar. KiØ
Torsdag den 14. marts HTK
Onsdag den 17. april KiØ
Orienteringsmøde om valg den 14. maj. HTK
Tirsdag den 21. maj HTK
Medarbejdermøde onsdag den 29. maj
Torsdag den 13. juni KiØ
Tirsdag den 20. august HTK
Valgforsamling den 17. september
Torsdag den 3. oktober KiØ
Tirsdag den 12. november. HTK

Referater

Her kan du downloade referater fra menighedsrådets møder.​

November 2020 - konstituerende menighedsrådsmøde - hent her

Januar 2024 - hent her       

Februar 2024 - hent her