Faderskab / medmoderskab

FØDSEL OG FADERSKAB / MEDMODERSKAB:

Forældrene er gift:
Er I gift, registreres fødslen og faderskabet automatisk efter fødslen og I har fælles forældremyndighed.

Forældrene er gift / medmoderskab: Er I gift eller registrerede partnere, foretages registreringen af Familieretshuset i forbindelse med barnets fødsel. Familieretshuset skal modtage de dokumenter* m.v. der er nødvendige for registreringen inden 14 dage fra barnets fødsel.
(*Dokument: efter børnelovens §27 er det en betingelse at moderens kvindelige ægtefælle eller registrerede partner har givet samtykke til, at moren er blevet behandlet med assisteret reproduktion med sæd fra en ikke kendt (anonym) donor og at barnet må antages at være blevet til ved denne behandling).

Forældrene er ikke gift:
Er I ikke gift, men ønsker fælles fortældremyndighed over barnet, skal I erklære dette via en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk enten til Familieretshuset før fødslen , hvorefter I sender godkendelsen til kirkekontoret efter fødslen, eller inden 28 dage efter barnets fødsel direkte til kirkekontoret.

(På Borger.dk finder du FAMILIE OG BØRN, derfra følg linket FADERSKAB.) Den ene af forældrene logger ind på Borger.dk og underskriver med NemID. Den anden modtager en mail der skal godkendes og medunderskrives også med NemID. Såfremt en af forældrene ikke har NemID, kan anmeldelsen udfyldes ved personligt fremmøde på kirkekontoret i åbningstiden.  

Hvis der ikke indgives digital anmeldt omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage efter barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

Medmoderskab -  I er ikke gift / registrerede partnere: 

Omsorgs og ansvarserklæringen godkendes hos Familieretshuset inden barnets fødsel. Kontakt Familieretshuset.Yderligere information her.

Har du spørgsmål til følgende kontakt venligst personregisterføreren. kontaktoplysninger her.