Kirkesiden i Lokalaviserne

KIRKESIDEN Kirken har en annonce i hhv. Bryggebladet og Ørestad avis, med aktuelle arrangementer, kontaktinfo og gudstjenesteliste. Bryggebladet og Ørestad avis udkommer ca. hver 14. dag.

Du kan følge dette Link til Bryggebladet og se den aktuelle kirkeside i bryggebladet, på næstsidste side.

Du kan se Ørestad avis her