Årsmøde i menighedsplejen

Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 18:00 i menighedssalen i Hans Tausens Kirke

Menighedsplejen bidrager til det kirkeligt sociale arbejde, der udføres lokalt i sognet.

Det sker først og fremmest ved uddeling af julehjælp og konfirmationshjælp til personer/familier i sognet, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Derudover bidrager Menighedsplejen til den årlige sogneudflugt.

Menighedsplejens opgaver varetages af bestyrelsen.

Mødet er åbent for alle beboere i sognet, der har lyst til at deltage.

 

Årsmødet indledes med spisning og der er tilmelding til spisning, senest fredag den 19. maj, til sognepræst Ghita Katz Olsen på mail: GHO@km.dk

 

Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

 

4. Budget for indeværende regnskabsår

 

5. Drøftelse af konfirmationslegatet

 

6. Menighedsplejens fremtid

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – formand, næstformand, kasserer og sekretær

 

8. Valg af 1 revisor

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

 

10. Eventuelt