Menighedsrådsmøder

 

 

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i menighedssalen, Halfdansgade 6, eller i Kirken i Ørestads menighedslokaler, Robert Jacobsens Vej 66.

 

Møderne er fra kl. 19.00 til ca. 21.30 - se sted i dagsordenen.

 

Dagsorden kan ses på kirkekontoret en uge inden mødet og kommer også her på hjemmesiden.  Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets møder.

 

Dagsorden til det kommende møde kan ses her når den er klar.

 

Bilag vil kunne ses på kirkekontoret i åbningstiden.

 

MØDEDATOER I 2023 (KiØ = Kirken i Ørestad, HTK = Hans Tausens Kirke)

 

Torsdag d.  9. februar i KIØ
Onsdag d. 15. marts i KIØ
Torsdag d. 20. april i HTK
Onsdag d. 17. maj  i KIØ
Torsdag d. 15. juni  i HTK
Søndag d. 11. juni  -  Menighedsmøde kl. 12.30  i KIØ
Tirsdag d. 22. august i KIØ
Onsdag den 4. okober i HTK
Tirsdag d. 14. november i KIØ

 

 

REFERATER

 

Her kan du downloade referater fra menighedsrådets møder.

 

November 2020 - konstituerende menighedsrådsmøde hent her

 

November 2022 hent her
Januar 2023 hent her
Februar 2023 hent her
Marts 2023 hent her
April 2023 hent her
Maj 2023 hent her
Juni 2023 hent her