Begravelse/bisættelse

Begravelse/bisættelse

Hvis afdøde boede i Islands Brygges Sogn eller havde anden tilknytning til sognet, kan begravelse eller bisættelse finde sted fra Hans Tausens Kirke. Som hovedregel skal man være medlem af folkekirken, for at en præst kan medvirke ved begravelseshandlingen.

Før en bisættelse eller begravelse fra kirken taler de pårørende med præsten.
Ved samtalen forbereder man bisættelsen eller begravelsen.
I samarbejde med præsten vælges der salmer, og man fortæller om afdøde, så præsten kan skrive en tale om ham/hende.

Forespørgsler om tidspunkt for begravelse/bisættelse kan ske ved at kontakte kirkekontoret.
Har man en bedemand til at hjælpe med det praktiske, søger han/hun for aftale om tidspunkt for begravelse/bisættelse. Har man et særligt ønske om, hvilken af kirkens præster der skal forestå begravelseshandlingen, kan man kontakte præsten direkte.

Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken og afdøde brændes efterfølgende. Asken kan placeres på en kirkegård eller spredes over havet. Ved en begravelse sættes kisten i jorden og  jordpåkastelsen foregår ved graven.